Leveringsvoorwaarden

Bestellen:
Wij verkopen enkel aan verkooppunten.

Betaling:
Betaling dient vooraf of bij het afhalen van de bestelling te geschieden.

Overige bepalingen:
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.