Leveringsvoorwaarden

Bestellen
Als u de bestelling gedaan heeft, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging. Hiermee wordt uw bestelling bevestigd. Vervolgens krijgt u een faktuur in PDF formaat. Indien uw bestelling vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, zullen wij u inlichten.

Betaling
Betaling dient vooraf of bij het afhalen van de bestelling te geschieden.

Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Akkoordverklaring
Met het versturen van uw order verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Copyright © 2018 Tammenga. Webdesign and hosting by VWS